1996. - ANTOLOGIJA GROBNIČKI PISCI XX. STOLJEĆA 
 
dr.sc. Iva Lukežić:  Bilješke o piscima/Vlasta Juretić:
 
 
Vlasta Juretić rodom iz Dražica, nastanjena u Čavlima. Vrlo je angažiran organizator, poticatelj i sudionik u različitim aktualnim društvenim, kulturnim i političkim tijelima i zbivanjima na Grobnišćini i širem prostoru. Pisanjem se bavi od osnovnoškolskih dana. Pjesme su joj objavljivane u različitim dječjim časopisima, a noviji u bakarskim Zvonima, Grobničkom listu i posebnim tjednim izdanjima Novoga lista. 
 
Od 1981. godine povremeno se javlja za različite uže i šire lokalne kulturne, zabavne i sportske programe, a od 1990. godine njezin je javni angažman osobito izražen, te aktivirajuće poticajan i drugima. Piše eruptivno, mnogo i kontinuirano, ali s lakoćom, motivirana unutrašnjim i vanjskim poticajima. Njezina se djela izvode, tiskaju i uprizoruju, a mnoga su od njih uglazbljena. 
 
Tiskane su joj dvije knjige: zbirka poezije Z duše moje (1992. ) i zbirka pjesama, proza, igrokaza i glazbenih priloga za djecu Zrna (1995. ). 
 
Vlasta Juretić piše pjesme, djela za scensko izvođenje, lirske angažirane proze, a u rukopisu ima i romana. Njezin je poetski izraz obilježen snažnom osobnom individualnom nadgradnjom na čvrstom temelju tradicionalnoga zavičajnoga tematsko-motivskoga i izražajnoga kompleksa. U tematskom smislu se to očituje dvojako: u jednom pravcu kao proboj u duboko intimnu sferu, a s druge kao probijanje usko lokalnoga tematsko- motivskoga kruga prema općemu pa i univerzalnomu prostoru bivstva. Taj proboj zahvaća i formu, odnosno i vrstu djela: ona uz poeziju piše i prozu i djela te scenska uprizorenja, u kojima intuitivno slijedi stanovite tradicionalne obrasce, primjerice stihovanu pučku komediju. Proboj se očituje i u njezinu odnosu prema jeziku: svoja djela piše i hrvatskim standardnim jezikom i grobničkom čakavicom, bez isključivosti u pogledu vezivanja određeno