• Slika 11
  • Slika 10
  • Slika 12
  • Slika 13

 
Društveni rad (sport i kultura) na području današnje Primorsko-goranske županije
 
Do osnivanja Općine Čavle, u MZ Cernik-Čavle: 
 
- predsjednica Odbora za priredbe te dva mandata predsjednica Boćarskoga kluba Bajci.
- 1991. godine među utemeljiteljima Odbora za obilježavanje 750. obljetnice boja s Tatarima na Grobničkome polju.
- od početka Domovinskoga rata aktivna, članica  tadašnjega Štaba civilne zaštite, a potom i Kriznoga štaba Općine Čavle.
-  članica Upravnog odbora Aerokluba Krila Kvarnera
 
Do osnivanja Općine Čavle, u Skupštini općine Rijeka
- od 1990.- 1993. - odbornica u SO Rijeka
- od 1990.-1997. -  članica Odbora sv. Vida  (do 1993. tijela SO Rijeka potom Grada Rijeka).
- 1991.-1992. - članica Odbora za obilježavanje 750. godišnjice boja s Tatarima na Grobničkom polju
 
 
 
Nakon osnivanja Općine Čavle 1993.:
- dva mandata vijećnica u Općinskom vijeću
- u prvom mandatu zamjenica načelnika Općine Čavle
- pročelnica za kulturu Općine Čavle od 1993. - 1997.
 
 
Inicijative i provedbe:
-  sudjeluje u pokretanju prve lokalne televizije na riječkom području - Grobničke televizije - GTV /rujan-prosinac- siječanj 1990./1991. godine)
-  početkom 1992. godine zajedno sa 67 žena s područja Općine Čavle osniva Žensko društvo Grobnišćica,
- u Organizacijskom odboru prvoga Državnog prvenstva Hrvatske u padobranstvu, održanog na Grobničkome polju ( rujan 1992.)
- od 1991. do osnivanja u ljeto 1992. - sudjeluje u pripremama i utemeljenju svojevrsnog primorsko-goranskog centra za kulturu - Katedre Čakavskoga sabora za Grobnišćinu (područje općina Čavle i Jelenje te dijela Grada Rijeke)- od 1992. do danas voditeljica programskih djelatnosti Katedre ČSG
- inicira osnivanje   UHDDR-a Grobnišćine (1997.) - dva mandata tajnica Udruge
- od 1995. do 1998. godine intenzivno radi na pripremama za osnivanje turističkih zajednica općina Čavle i Jelenje, temeljem kojih Hrvatski sabor (4. srpnja 1998.) u Odluku o proglašenju turističkih mjesta HR uvrštava područja općina Čavle i Jelenje, čime su ispunjeni uvjeti za osnivanje današnjih turističkih zajednica Čavle i Jelenje.
- autorica više stotina projekata i programa (pretežito u kulturi)