Dobro došli i na tren bar pokušajte u ovome danu vidjeti samo ono lijepo. A lijepoga uvijek ima. Jer, negdje tamo gore iznad oblaka ....

U vrtu jednom uvijek je proljeće;

vedrinom se nižu sadnice nove,

 pjev tu se vine, milnijim da slijeće, 

svemoć kada volje klonule zove.

 

Uvijek potiho, negdje postrani,

odmaknu tugu kada je duboka

cvjetovi mirisni, voljom ubrani,

klizaje što brišu suze iz oka.

Add a comment