• Slika 13
  • Slika 11
  • Slika 12
  • Slika 10

Tamo kadi duga spi

 

- poezija, uglazbljeni tekstovi, djela za scenska uprizorenja, Grobnička misa i ostali tekstovi - na čakavštini
  
Add a comment