• Slika 11
  • Slika 10
  • Slika 12
  • Slika 13

VILO MOJA
 
Skoro saki put,
kad se mi pogjedamo,
ti ni ne odzdraviš,
koda se ne poznamo...
A, da mi te j sebi zvat,
kad ćeš zaspat,
prvo sna da ti rečen
da volin te još...
 
Vilo moja,
ti si moj san,
ti si moj san,
a lagje bilo bi
da te ne poznan...
da te ne znan!
 
 
 
TU MI MATI VRATA OTVARA - RIKA SVETOGA VIDA
 
Razapeli bijele
hrvatske kaštele
ali more, mudrac stari,
po svojem posloži stvari
u zemlji djedova;
biserje je obalama darivati stalo,
da bi vječno u kamenu sjalo.
 
Kad Učka zavjesu spusti,
na topla ognjišta stara,
Bog samo jednu zausti
i nebo vedrim otvara.
Rika svetoga Vida krene…
zavjet djedova do mene
korijene doseže:
Tu sam doma!
Tu sam doma - sve me veže…
Tu mi mati vrata otvara.
  
Razapeli bijele
hrvatske kaštele
Primorjem i otocima....
ponos teče potocima
u drevnoj potkovi;
šaka soli, komad kruha i poštena roda
uklesala u kamenu voda.
 
Kad Trsat i Grobnik skupa
nad Rijekom zapale svijeće,
Bog samo jednu zausti
i suze poteku sreće:
Rika svetoga Vida krene,
zavjet djedova do mene
korijene doseže:
Tu sam doma!
Tu sam doma - sve me veže.
Tu mi mati vrata otvara.
  
TU JE JUBAV MOJA
 
Kad ja obajden moju Grobnišćinu
i z okon kad dotaknen stari grad
i kad te još zagrlin uz Ričinu,
svoju ti jubav dajen srcen rad.
 
A, kad se micec zdigne nad Primorjen
i kad mi ono prvin snon zaspi,
vrnjan se vavik dragon kraju mojen,
nigdi na svitu za me lipje ni.
 
Tu je jubav moja
i klapa stara,
a lipi kanat naš leti va noć,
sope armonika,
prati gitara;
ne, ni još vrime, ni
za doma poć
 
: Meni još vrime ni za doma poć!
 
 
BALADA Z KVARNERA 
 
Zamanun su si vijaji, 
sake luke del, 
a va brazdi zad broda 
moj život je cel. 
»Ni večeri nikad bilo 
da san zaspala 
a da prvo nis na more 
bušić poslala» 
 
Brojin dani, 
zadnje ure kod leta su već, 
a si vali mora znaju ča ti iman reć 
 
»Saku san večer 
za tvoje zdravji molila, 
još jedanput mesto tebe dicu bušnula…» 
 
Sad me teple ove drage obale Kvarnera 
lampadine, kih ja broj i napamet već znan, 
suza sriće zapeče va oku, 
srce ludo kuca: doma san!
 
BRACOLET 
 
Zač biš otel ta leta pozabit, 
zač ne govorit i na me se jadit? 
Daj me pogjedaj još lipo kako ti znaš? 
Zač se ti meni već ne nasmiješ, 
ne abadaš me a ruku skriješ? 
Daj me pogjedaj još lipo kako ti znaš! 
 
Još mislin na tebe 
i tako te rada iman. 
Kad projdeš kraj mene, 
lipo mi j i to priznan. 
A i ti, povij, zač i sad, 
potli sih pasanih let, 
još na ruki nosiš moj, 
oni isti bracolet? 
 
Zač se zavavik na me ofendit? 
zač pasat mimo i niš ne tendit, 
kad opet me, lahko med simi, 
prepoznaš? 
Zač se ti meni već ne nasmiješ, 
ne abadaš me, a ruku skriješ? 
Daj me pogjedaj još, 
lipo kako ti znaš! 
 
CHE BELLA DONNA 
 
Jedan je grad va mene, 
va njen mi jubav spi. 
Va njen smo mi sanjali, 
nistar već ja, leh ti. 
 
»Che bella donna,
che bella donna 
che bella donna fiumana,
fiumana, 
fiumanka che ze». 
»Che bella donna»
slo je zamanun 
kad san va najlepcen grade na svete 
pusćal ja tebe.
 
»Che bella donna,
che bella donna, 
che bella donna bellezza,
bellezza, 
bellezza da je» 
»Che bella donna»
i sad je s manun 
as san va najlepcen grade na svete 
pusćal ja tebe 
 
Ne znan sad ja kade si ti 
kad grad zaspi na Recine. 
kad zasvetli mesec len, 
po Korze jos seće refren 
Che bella donna....
 
ČA BIŠ SAD OTEL 
 
Ča biš sad otel 
Se, se si sobun zel 
i više niš tu tvojga ni. 
Niš, niš vrnut ne moreš, 
ča bilo je, zavavik spi. 
 
Ti pojma nimaš ča je jubav, 
samo si zimal, 
niš nisi dal… 
 
Život san moj, bez tebe 
va ovo malo mira pospravila 
i grihi si tvoji san ja 
z srca svojga ća hitila. 
 
Reci, ča biš sad otel, 
kad i bez tebe živet se zna, 
reci mi ča bi sad otel, 
kad te tvoj sin već ne pozna? 
 
DA SI ME ONDA OTEL 
 
Opet govoriš da ti ja još puno značin 
i da triban te, 
aš da me nikad nisi ni pozabil 
i da biš opet popil z mojih usnic od dažja kapi… 
Moliš me da ti se oprostin, 
da biš otel drugačije, 
ti, sad, kad vrime je zelo se, 
i ni važno ki je kriv, 
i život je svoje već zel…, 
a da si me leh onda otel?! 
 
Kad trefimo se opet, onako usput 
kod dobri znanci, za besedu, dve 
i tad sebičan ti ne budi…samo to te molin, 
da suzu lagje ja skrijen, aš bin otela i ja drugačije 
 
JA TU SAN KRAJ TEBE 
 
Kako te lipo kraj mene ćutin ja, 
ja samo san tvoja, 
za vavik moj si ti, 
ti biseri jubavi… 
Kad oči ja opren, 
srce zateple za čas, 
aš jednako se vrnja 
dah od jubavi 
ča j' samo radi nas. 
Ja tu san kraj tebe 
kada sanje poželiš 
da saki novi san 
ti smanun podiliš 
Ti, tu si kraj mene 
da i suzu ka svitli 
srićun vrnjamo; 
ti meni ja tebi. 
Ja, tu san kraj tebe 
kada sanje poželiš 
va sakon novon snu 
mi lipje zadišiš 
ti tu si kraj mene 
da i suzu ka svitli 
srićun vrnjamo 
ti meni ja tebi 
 
KOLTRINA 
 
Ista j to kuća, ista poneštra 
i z crikve isti čuje se zvon, 
tu je koltrina, zad ke se skivaš, 
isti je i ov stari balkon… 
ista me žeja još tebi zove, 
zove me va moj stari kraj, 
da pod poneštru tvoju ja stanen, 
pa da prošapjen ti: Ne špijaj, 
ne špijaj me ti. 
 
Isto je, isto, se baš se, 
ma vrime ni, ma vrime ni 
i na balkoni ni te, 
ni te već 
kako srcu to sad reć? 
Isto je, isto se, baš se, 
ma vrime ni, ma vrime ni 
i zad koltrine ni te, 
ni te već 
kako srcu to sad reć?
 
KOMADIĆ NEBA PLAVOGA 
 
Ti, nesrićo moja, ča si dugo, 
si kin si sad, da mi j znat 
i jubavi moja i se drugo, 
reci ča si mislela? 
Ti, nevero moja, moja tugo, 
s kin si sad, da mi j znat? 
Ja san čovik samo i niš drugo, 
zdola neba leh jedan… 
 
Srićo, daj pošpijaj; 
teška j ova mira dažja slanoga. 
Oblak moj potiraj; 
meni rabi leh komadić neba plavoga 
eh… da j meni leh komadić neba plavoga?! 
 
LIPOTO MOJA 
 
Zavavik san te va srce spravil 
s tobun se budil, 
s tobun šal spat. 
Ime još tvoje šapjen, jubavi 
si baren srićna, 
da mi je znat 
 
Lipoto moja, ka me opaja 
najslaje vino, najlipji san. 
Lipoto moja, čežnjo bez kraja 
jubavi daj mi bar jedan dan 
 
Ča vrime zame, srce još čuva 
da smo bar znali 
mi povedat, 
ime još tvoje šapjen, jubavi 
si baren srićna, 
da mi je znat? 
 
MAJKE BOŽJE PAS 
 
Ti si za me rojena; 
moja jubav sudbina 
i kad škuro prepasa 
z vedrin išćen te ja. 
 
Nisi meni igračka. 
Ti si vila moja, 
zavjet, vera i mir 
do spokoja... 
 
Se ča iman ti si mi, 
kamo hodin smanun si, 
a kad škuro prepasa, 
z vedrin išćen te ja 
 
Ti si Majke Božje pas, 
z neba anjela glas, 
moja lipoto, ti se si meni. 
 
Jedan još kad zmolin dan, 
oči kad pobjede san, 
nebo na mojoj je strani, znan, 
pa me zbudi isti glas 
koda Majke Božje pas 
zavavik skupa, zavezal je nas.
 
MALICA ZA PET 
 
»Ne triba ti, sine moj, sriću prokjet» 
po celi dan njurga moja mat, 
a ja iman malicu skrozi «za pet» 
 
Ja, pa ča ako delat neće otet, 
ja ću baš tu malu zet. 
 
Oženit ću ja tu moju slatku malicu, 
ča god rekla stara moja 
Oženit ću se, baš tebi mame ja «na štruc», 
makar me ne bude voja. 
 
»Ja, takov si, dite moje»
 
NE ZAPRI VRATA 
 
Kad ti više stalo ni ča srce moje govori 
i tuje slatke večeri kad piju oči tvoje... 
 
Ne pozabi reć mi: Bog, 
svitu kad se zaputiš 
i kad još puno znači to 
kako mi se ćutiš... 
Nina, nena... niš ne govori... 
Samo muči, vrime za to ni. 
Ne zapri vrata skrozi do kraja, 
pusti da svitla ostane trag, 
va svojen oku spravi smiha baren kap. 
Ne zapri vrata, škuro ne triba; 
teško na dažju važge se luč. 
Za saki slučaj sobun zami kjuč! 
Ne zapri vrata! 
 
veli meni stara mat 
»aš si kravje mliko popil 
i ostal si sine, to ča si, 
ti, nesrićo, 
promini se, 
vrag te j stvoril» 
 
NIGDI NA SVITU 
 
Nigdi već na svitu ni te lipote; 
zadiši mi more, kuš i ružmarin. 
Samo jedno j mesto srca mojega, 
one misečine, pod kun srićan spin. 
Ča bi srce moje da mu mora ni, 
škoja mojga, kanta od sih jubavi. 
I cvrčki mi zacvrče, a potli večere 
ja zamen leh gitaru, z klapun zakantan: 
 
Lip si mi dome moj 
i kućo stara ti, 
tu j se ča znan, 
se ča poznan. 
Tu j moj kamik bel, 
srce si mi zel, 
ni te na svitu nigdi, 
moj si život cel! 
OTOK OD ZLATA 
 
S one strane Šotoventa 
zelena počinje lenta, 
Krku lenta preko prsa sve do vrata 
i tvojeg i mojeg otoka od zlata. 
Sveti Dunat, jedna grota 
tisuće života, 
priča, trpljenja i tajni, 
tuga i ljepota. 
 
Što ono usred mora cvjeta? 
Što ono zeleno morem šeta? 
Zelen črnika, najljepša slika! 
Još spava mirom Ponta di Galeta, 
toplim kad bude me sva krčka ljeta.
 
PISMA SOLI 
 
I noćas si u san meni, 
doša, da me budiš, stari škoju, 
još zarana, 
kad u mliko 
Bog pretvara ti boju; 
paški teg si, materin, 
spusti u valu, niz stinu, 
a cviton slavuje 
si maknu mi tinju… 
Bore Veloga potoka 
grijala su sunca oka, zore… 
Resla krela od mladića svih, 
trud i muka Jure, 
sveta ramena, 
brime bure 
od Krštofula… 
Priko mora kruh coviku je, 
oduvik sve moje. 
Pisma soli od konobe 
sa šobine i ružmarina: 
noći krade nostalgija 
a duša se trudna pita: Zac te ni? 
Grube ruke, žuji križa, 
kapjo pota s kamariža, 
ma, ka botija dobra vina 
i žmuj briga tvoje slane je meni! 
Zac te ni?
 
POD ULIKUN TRUDA 
 
Daj se probudi tepli moj žalu, 
kad sunce z jutron tiho po tebi hodi. 
Probudi mi se, najlipje more, 
slana kapjo, slatkin ča rodi... 
 
Daj se probudi, ti, čežnjo moja, 
ča sakoj mojoj sanji nemir udili; 
ja pod poneštrun moje jubavi, 
uz gitaru i prijateli... 
 
Z katedrale zvona kad te bude 
i ferali oči kad zapru, 
stari grade, stani mi se rano, 
da vidiš sriću moju ča san tu. 
 
Va tujini nikad ni kod doma, 
tuje sunce zagrijalo ni. 
ča more, 
ča suze, 
ga popiju… 
Pod ulikun truda se moje spi. 
 
PRIKO MORA
 
Ne, niki me kod ti razumet ne more. 
Reci mi s kin ću sad, 
s kin ću povedat? 
A ova samoća, se me jače zaboli. 
Zač si ti se pušćal, 
reci mi, zač si mi ti prošal priko mora, 
žejo moja? 
Ča ću ovdi, kad si mi ti priko mora? 
Va ovo san vrime bez tebe, 
sakon valu ukrala sol, 
priko mora, žejo moja 
nis ja ovu oprala bol 
srićo moja priko mora 
 
i tići molin sad da del mi put pokažu, 
do tebe išćen put. 
Ča još moren ja 
kad ova samoća mene još jače zaboli, 
leh da na krilih tad do tebe poletin 
i da te zagrlin priko mora 
Ča ću ovdi, kad si mi ti 
priko mora.. priko mora?
 
PRST VA MORU 
 
Kad smo se va Puli sreli 
samo moj si bil 
a čim smo se pozdravili 
se si pozabil 
 
kad si mi na ričkoj rivi 
sega obećal 
nisan znala, ti moj bjondo 
da si mi lagal 
 
Sad ja čujen glas od starih 
koda mi se javi: 
Vezat će te s celin sviton 
prst va more stavi 
 
Pa ćapujem šakun more 
ko sviton vezuje 
Pune šake mora ziman 
ali me ne čuje 
 
PUNICA 
 
Ja bil san siromah 
do čera još, 
Ma san se zagnjel…, 
a onda si donesla meni sriće koš, 
se san z gušton zel! 
S tobun i š njun sad iman se, 
va srcu ste mi obedve; 
jedna pazi da dobro pojin, 
z drugun lipo spin 
Sikira va med mi j pala, 
aš te jako volin mala, 
sako leto delat ćemo novu dicu, 
ali, ne znan ča bin sobun, 
da nis dobil skupa s tobun, 
najboju na svitu: 
moju punicu?! 
 
SREBRNI LANCUN 
 
I ova je noć, jubavi, tako lipa, 
ma, na oko neće san... 
i, čini mi se, si se judi vole, 
samo ja san sam. 
I tamaris se jednako zeleni, 
sviti misec, nikad tako pun 
priko mora raširil je krila 
srebrni lancun... 
 
Kad, tamo na pučini 
si jahači mora zapale prve sviće, 
po rivi par za paron 
z usnicami dili 
slatki komadići sriće, 
ja pošapjen: 
Ča tebi ne fali 
leto na obali 
kod ča fali i meni? 
I... za kega bor načinja 
od iglic posteju mehku, 
kad mi tebe više ni? 
 
SRIĆNO TI 
 
Sad, ča se mene tiče, srićno ti, 
sad, kad smo z druge strane jubavi, 
a kad su se zvezde nebo zlatile 
moje te molitve pratile. 
 
Živet naučil si me, 
ali bez jubavi ne. 
Ča će mi tvoj «dobar dan», 
dobro san, 
aš kad već jubavi ni, 
lako se pozabi. 
Niš od mene leh srićno ti 
 
Sad, ča se mene tiče srićno ti, 
samo del si moje prošlosti. 
I sad zvezde noći se pozlaćuju 
ali za te već ne padaju. 
 
VEČERI BOJE NARANČE 
 
Jedno mesto mene tamo čeka, 
na kušinu od lavande spi; 
samo galeb dobri judi probudi… 
Jedna sina vavik hlad mi dela, 
a kad, z noći, krenu ribari, 
trsu staron brod obrnu mornari… 
 
Sanjan svitlo od lanterne, 
sinjal srcu, moju luku 
i od sih na svitu dražu 
teplu, staru, žujevitu ruku, 
zrelo grozji, vino staro, 
staru klapu, zlatne zore, 
večeri boje naranče, 
sunce kad dotakne more… 
 
Jedno j mesto mojega ditinjstva: 
trdo sime, brime vrimena 
i se moje, 
jubav za sa vrimena. 
 
VRNULA SI MI SMIH VA OKO 
 
Kad su već barke se potonule, 
kad je ov život bil tako siv, 
va njega si se ti ušećala, 
so sunce svita donesla mi. 
 
Veroval nisan više va sriću 
ku srce more još sebi zet, 
a sad već samo da me pogjedaš, 
ja znan da ju moren imet. 
 
Vrnula si mi ti smih va oko, 
oprla mi jubavi put, 
si moji strahi si ugasila, 
opet me zove misec žut 
 
Umirila si se moja sanje, 
Ja opet mirno ću zaspat, 
našla va meni vriću jubavi, 
ča srce ni dospelo dat. 
 
ZA ZERU MORA 
 
Daj mi dušo tvoju ruku 
da te ne zapljusne val 
kad brod već zazlati 
i na sakoj barki 
prvi zasvitli feral 
Ćeš mi dušo dat tu ruku 
da te rivun prošećan 
i da ti povin 
da ta svit ni bel 
a to 
veruj mi 
dobro znan 
 
Ja bin dal celi svit 
da moren doma bit 
da mi je va Kvarneru 
znet mojga mora zeru 
aš san već broda sit 
 
I dal bin celi svit 
da mi je s tobun bit 
da moren va Kvarneru 
znet mojga mora zeru 
i srićun se napit