• Slika 13
  • Slika 11
  • Slika 12
  • Slika 10

Dio uglazbljenih tekstova_1

VILO MOJA
 
Skoro saki put,
kad se mi pogjedamo,
ti ni ne odzdraviš,
koda se ne poznamo...
A, da mi te j sebi zvat,
kad ćeš zaspat,
prvo sna da ti rečen
da volin te još...
 
Vilo moja,
ti si moj san,
ti si moj san,
a lagje bilo bi
da te ne poznan...
da te ne znan!
TU MI MATI VRATA OTVARA - RIKA SVETOGA VIDA
 
Razapeli bijele
hrvatske kaštele
ali more, mudrac stari,
po svojem posloži stvari
u zemlji djedova;
biserje je obalama darivati stalo,
da bi vječno u kamenu sjalo.
 
Kad Učka zavjesu spusti,
na topla ognjišta stara,
Bog samo jednu zausti
i nebo vedrim otvara.
Rika svetoga Vida krene…
zavjet djedova do mene
korijene doseže:
Tu sam doma!
Tu sam doma - sve me veže…
Tu mi mati vrata otvara.
  
Razapeli bijele
hrvatske kaštele
Primorjem i otocima....
ponos teče potocima
u drevnoj potkovi;
šaka soli, komad kruha i poštena roda
uklesala u kamenu voda.
 
Kad Trsat i Grobnik skupa
nad Rijekom zapale svijeće,
Bog samo jednu zausti
i suze poteku sreće:
Rika svetoga Vida krene,
zavjet djedova do mene
korijene doseže:
Tu sam doma!
Tu sam doma - sve me veže.
Tu mi mati vrata otvara.
  
TU JE JUBAV MOJA
 
Kad ja obajden moju Grobnišćinu
i z okon kad dotaknen stari grad
i kad te još zagrlin uz Ričinu,
svoju ti jubav dajen srcen rad.
 
A, kad se micec zdigne nad Primorjen
i kad mi ono prvin snon zaspi,
vrnjan se vavik dragon kraju mojen,
nigdi na svitu za me lipje ni.
 
Tu je jubav moja
i klapa stara,
a lipi kanat naš leti va noć,
sope armonika,
prati gitara;
ne, ni još vrime, ni
za doma poć
 
: Meni još vrime ni za doma poć!
 
 
BALADA Z KVARNERA 
 
Zamanun su si vijaji, 
sake luke del, 
a va brazdi zad broda 
moj život je cel. 
»Ni večeri nikad bilo 
da san zaspala 
a da prvo nis na more 
bušić poslala» 
 
Brojin dani, 
zadnje ure kod leta su već, 
a si vali mora znaju ča ti iman reć 
 
»Saku san večer 
za tvoje zdravji molila, 
još jedanput mesto tebe dicu bušnula…» 
 
Sad me teple ove drage obale Kvarnera 
lampadine, kih ja broj i napamet već znan, 
suza sriće zapeče va oku, 
srce ludo kuca: doma san!
 
BRACOLET 
 
Zač biš otel ta leta pozabit, 
zač ne govorit i na me se jadit? 
Daj me pogjedaj još lipo kako ti znaš? 
Zač se ti meni već ne nasmiješ, 
ne abadaš me a ruku skriješ? 
Daj me pogjedaj još lipo kako ti znaš! 
 
Još mislin na tebe 
i tako te rada iman. 
Kad projdeš kraj mene, 
lipo mi j i to priznan. 
A i ti, povij, zač i sad, 
potli sih pasanih let, 
još na ruki nosiš moj, 
oni isti bracolet? 
 
Zač se zavavik na me ofendit? 
zač pasat mimo i niš ne tendit, 
kad opet me, lahko med simi, 
prepoznaš? 
Zač se ti meni već ne nasmiješ, 
ne abadaš me, a ruku skriješ? 
Daj me pogjedaj još, 
lipo kako ti znaš! 
 
CHE BELLA DONNA 
 
Jedan je grad va mene, 
va njen mi jubav spi. 
Va njen smo mi sanjali, 
nistar već ja, leh ti. 
 
»Che bella donna,
che bella donna 
che bella donna fiumana,
fiumana, 
fiumanka che ze». 
»Che bella donna»
slo je zamanun 
kad san va najlepcen grade na svete 
pusćal ja tebe.
 
»Che bella donna,
che bella donna, 
che bella donna bellezza,
bellezza, 
bellezza da je» 
»Che bella donna»
i sad je s manun 
as san va najlepcen grade na svete 
pusćal ja tebe 
 
Ne znan sad ja kade si ti 
kad grad zaspi na Recine. 
kad zasvetli mesec len, 
po Korze jos seće refren 
Che bella donna....
 
ČA BIŠ SAD OTEL 
 
Ča biš sad otel 
Se, se si sobun zel 
i više niš tu tvojga ni. 
Niš, niš vrnut ne moreš, 
ča bilo je, zavavik spi. 
 
Ti pojma nimaš ča je jubav, 
samo si zimal, 
niš nisi dal… 
 
Život san moj, bez tebe 
va ovo malo mira pospravila 
i grihi si tvoji san ja 
z srca svojga ća hitila. 
 
Reci, ča biš sad otel, 
kad i bez tebe živet se zna, 
reci mi ča bi sad otel, 
kad te tvoj sin već ne pozna? 
 
DA SI ME ONDA OTEL 
 
Opet govoriš da ti ja još puno značin 
i da triban te, 
aš da me nikad nisi ni pozabil 
i da biš opet popil z mojih usnic od dažja kapi… 
Moliš me da ti se oprostin, 
da biš otel drugačije, 
ti, sad, kad vrime je zelo se, 
i ni važno ki je kriv, 
i život je svoje već zel…, 
a da si me leh onda otel?! 
 
Kad trefimo se opet, onako usput 
kod dobri znanci, za besedu, dve 
i tad sebičan ti ne budi…samo to te molin, 
da suzu lagje ja skrijen, aš bin otela i ja drugačije 
 
JA TU SAN KRAJ TEBE 
 
Kako te lipo kraj mene ćutin ja, 
ja samo san tvoja, 
za vavik moj si ti, 
ti biseri jubavi… 
Kad oči ja opren, 
srce zateple za čas, 
aš jednako se vrnja 
dah od jubavi 
ča j' samo radi nas. 
Ja tu san kraj tebe 
kada sanje poželiš 
da saki novi san 
ti smanun podiliš 
Ti, tu si kraj mene 
da i suzu ka svitli 
srićun vrnjamo; 
ti meni ja tebi. 
Ja, tu san kraj tebe 
kada sanje poželiš 
va sakon novon snu 
mi lipje zadišiš 
ti tu si kraj mene 
da i suzu ka svitli 
srićun vrnjamo 
ti meni ja tebi 
 
KOLTRINA 
 
Ista j to kuća, ista poneštra 
i z crikve isti čuje se zvon, 
tu je koltrina, zad ke se skivaš, 
isti je i ov stari balkon… 
ista me žeja još tebi zove, 
zove me va moj stari kraj, 
da pod poneštru tvoju ja stanen, 
pa da prošapjen ti: Ne špijaj, 
ne špijaj me ti. 
 
Isto je, isto, se baš se, 
ma vrime ni, ma vrime ni 
i na balkoni ni te, 
ni te već 
kako srcu to sad reć? 
Isto je, isto se, baš se, 
ma vrime ni, ma vrime ni 
i zad koltrine ni te, 
ni te već 
kako srcu to sad reć?
 
KOMADIĆ NEBA PLAVOGA 
 
Ti, nesrićo moja, ča si dugo, 
si kin si sad, da mi j znat 
i jubavi moja i se drugo, 
reci ča si mislela? 
Ti, nevero moja, moja tugo, 
s kin si sad, da mi j znat? 
Ja san čovik samo i niš drugo, 
zdola neba leh jedan… 
 
Srićo, daj pošpijaj; 
teška j ova mira dažja slanoga. 
Oblak moj potiraj; 
meni rabi leh komadić neba plavoga 
eh… da j meni leh komadić neba plavoga?! 
 
LIPOTO MOJA 
 
Zavavik san te va srce spravil 
s tobun se budil, 
s tobun šal spat. 
Ime još tvoje šapjen, jubavi 
si baren srićna, 
da mi je znat 
 
Lipoto moja, ka me opaja 
najslaje vino, najlipji san. 
Lipoto moja, čežnjo bez kraja 
jubavi daj mi bar jedan dan 
 
Ča vrime zame, srce još čuva 
da smo bar znali 
mi povedat, 
ime još tvoje šapjen, jubavi 
si baren srićna, 
da mi je znat? 
 
MAJKE BOŽJE PAS 
 
Ti si za me rojena; 
moja jubav sudbina 
i kad škuro prepasa 
z vedrin išćen te ja. 
 
Nisi meni igračka. 
Ti si vila moja, 
zavjet, vera i mir 
do spokoja... 
 
Se ča iman ti si mi, 
kamo hodin smanun si, 
a kad škuro prepasa, 
z vedrin išćen te ja 
 
Ti si Majke Božje pas, 
z neba anjela glas, 
moja lipoto, ti se si meni. 
 
Jedan još kad zmolin dan, 
oči kad pobjede san, 
nebo na mojoj je strani, znan, 
pa me zbudi isti glas 
koda Majke Božje pas 
zavavik skupa, zavezal je nas.
 
MALICA ZA PET 
 
»Ne triba ti, sine moj, sriću prokjet» 
po celi dan njurga moja mat, 
a ja iman malicu skrozi «za pet» 
 
Ja, pa ča ako delat neće otet, 
ja ću baš tu malu zet. 
 
Oženit ću ja tu moju slatku malicu, 
ča god rekla stara moja 
Oženit ću se, baš tebi mame ja «na štruc», 
makar me ne bude voja. 
 
»Ja, takov si, dite moje»
 
NE ZAPRI VRATA 
 
Kad ti više stalo ni ča srce moje govori 
i tuje slatke večeri kad piju oči tvoje... 
 
Ne pozabi reć mi: Bog, 
svitu kad se zaputiš 
i kad još puno znači to 
kako mi se ćutiš... 
Nina, nena... niš ne govori... 
Samo muči, vrime za to ni. 
Ne zapri vrata skrozi do kraja, 
pusti da svitla ostane trag, 
va svojen oku spravi smiha baren kap. 
Ne zapri vrata, škuro ne triba; 
teško na dažju važge se luč. 
Za saki slučaj sobun zami kjuč! 
Ne zapri vrata! 
 
veli meni stara mat 
»aš si kravje mliko popil 
i ostal si sine, to ča si, 
ti, nesrićo, 
promini se, 
vrag te j stvoril» 
 
NIGDI NA SVITU 
 
Nigdi već na svitu ni te lipote; 
zadiši mi more, kuš i ružmarin. 
Samo jedno j mesto srca mojega, 
one misečine, pod kun srićan spin. 
Ča bi srce moje da mu mora ni, 
škoja mojga, kanta od sih jubavi. 
I cvrčki mi zacvrče, a potli večere 
ja zamen leh gitaru, z klapun zakantan: 
 
Lip si mi dome moj 
i kućo stara ti, 
tu j se ča znan, 
se ča poznan. 
Tu j moj kamik bel, 
srce si mi zel, 
ni te na svitu nigdi, 
moj si život cel! 
Add a comment

Opširnije...