Jedan od pogleda s grobničkog Kaštela 

 

Jedna od beskrajnog niza igara sunca i oblaka 

 

Na putu iz Zadra 

 

Jedan od odlazaka sunca s Grobnišćine

 

Jeddna od večeri boje naranče u Novalji